Brak skuteczności redukcji światła w zapobieganiu retinopatii przedwczesnej cd

Lokalizacja została opisana przez strefę (I do III), zakres przez porównanie siatkówki z tarczą zegarową oznaczoną godzinami (1 do 12), a także ciężkość nieprawidłowego waskularyzacji według stadium (1 do 3) oraz obecność lub nieobecność dylatacji tylnych naczyń siatkówki (określanej jako choroba plus ) .16 Pierwotny wynik retinopatii wcześniaków został określony przez obecność dowolnego stadium choroby w dowolnej strefie, w obszarze reprezentowanym przez co najmniej trzy sąsiednie godziny zegarowe, w co najmniej jednym oku. Potwierdzenie dwóch kolejnych egzaminów w odstępie do siedmiu dni było wymagane przez protokół badania.
Po potwierdzeniu retinopatii wcześniactwa dalsze badania oczu wykonywano co dwa tygodnie w celu ustalenia, czy nastąpiło przejście do wtórnych wyników prenatalnej retinopatii wcześniactwa (zdefiniowanej jako strefa I na którymkolwiek etapie: strefa II, stadium 2 z chorobą plus lub strefa II, etap 3) lub retinopatia progowa wcześniactwa (zdefiniowana jako choroba w stadium 3 rozciągająca się do pięciu kolejnych lub ośmiu godzin zegarowych w strefie I lub II, z chorobą plus ). Stopień zaawansowania retinopatii wcześniaków sklasyfikowano zgodnie z jej najbardziej zaawansowaną progresją. Inne potwierdzone retinopatia wcześniactwa została sklasyfikowana jako mniejsza niż wartość progowa. Nieobecność choroby określono przez kontynuowanie badań aż do całkowitego, prawidłowego waskularyzacji siatkówki.
Jeśli rozwinęła się przedwczesna retinopatia wcześniaków, badania oczu były zazwyczaj przeprowadzane raz w tygodniu w celu monitorowania postępu, który może uzasadniać leczenie krioterapią lub fotokoagulacją laserową. W przypadku cofania się choroby, dalsze badania wykonywano w odstępach od dwóch do trzech tygodni.
Pełne badanie oftalmologiczne zostało wykonane przez eksperta zamaskowanego do przydzielenia grupy terapeutycznej sześć miesięcy po terminie. Badanie to, które miało na celu dostarczenie informacji o późniejszych wynikach badania ocznego, gdyby gogle okazały się korzystne, obejmowały ocenę wzroku i ruchliwość; badanie przedniego odcinka rogówki, komory przedniej, tęczówki, źrenicy, soczewki i siatkówki; i pomiar refrakcji cykloplegicznej. Z tych badań cykloplegia najprawdopodobniej wykaże możliwy niekorzystny wpływ wczesnego noszenia okularów.
Monitorowanie światła
Aby scharakteryzować warunki oświetlenia w przedszkolu, odczyty światłomierza z czujnikiem skierowanym w sufit zostały pobrane przylegle do twarzy każdego niemowlęcia cztery razy dziennie, trzy dni w tygodniu, przed pierwszym badaniem wzroku. Nie podjęto próby kontrolowania lub zmiany praktyk żłobkowych, które miałyby wpływ na zwykłą opiekę lub oświetlenie w pokoju dziecinnym.
Początkowo ekspozycja na światło była mierzona za pomocą prototypu urządzenia do ciągłego monitorowania, ale urządzenie okazało się niewiarygodne. W związku z tym komercyjne mierniki światła (Digital Light Meter RS 180-7133, RS Components, Corby, Wielka Brytania) zostały użyte do zarejestrowania światła otoczenia podczas drugiej części badania.
Zgodność z protokołem
Koordynator ośrodka badawczego w każdym miejscu sprawdzał niemowlęta co najmniej cztery razy dziennie, trzy dni w tygodniu, w celu zapewnienia zgodności ze schematem leczenia.
[patrz też: flexagen, suprasorb, alprazolam ]
[podobne: zespół aspergera test, zespół aspergera u dorosłych, zespół fallota ]