Globalny nadzór nad opornością na leki przeciwprątkowe, 1994-1997 czesc 4

Łączna częstość występowania oporności na leki w 28 krajach i regionach. Łączna częstość występowania oporności na którykolwiek z czterech badanych leków wahała się od 2,3 procent (w Czechach) do 42,4 procent (w Republice Dominikany), przy wartości mediany 12,6 procent (Tabela 5). Częstość występowania monooporności wynosiła 7,5% (zakres od 1,2 do 25,2%). Częstość występowania złożon...

Brak skuteczności redukcji światła w zapobieganiu retinopatii przedwczesnej

Retinopatia wcześniactwa jest główną przyczyną ślepoty u dzieci. Jest to choroba rozwijającego się układu naczyniowego siatkówki u wcześniaków. Łagodne formy cofają się z niewielką utratą funkcji wzrokowej lub bez niej; jednak bardziej surowe formy mogą prowadzić do bliznowacenia siatkówki i utraty wzroku w okresie noworodkowym. Patogeneza zaburzenia jest kontrowersyjna, ale wydaje się być zw...

Zachorowalność na dziedziczny polineuropatologiczny rak jelita grubego i możliwość przeprowadzenia badań molekularnych w kierunku choroby

Kilka chorób dziedzicznych predysponuje ludzi do raka jelita grubego. Wśród tych zespołów polipowatości wyróżniają się charakterystyczne cechy kliniczne, natomiast rozpoznanie dziedzicznego niepolipioidalnego raka jelita grubego opiera się głównie na historii rodziny. Brak charakterystycznych cech diagnostycznych skłonił do zastosowania tak zwanych kryteriów amsterdamskich do ustalenia diagnozy: ob...

Poprzednie porody przedwczesne i małe dla cielesnej oraz późniejsze ryzyko poronienia ad

Od 1978 r. Przeprowadzono pięć dalszych badań wśród młodych osób dorosłych, które uczestniczyły w poprzednich badaniach przekrojowych jako dzieci. Wskaźniki uczestnictwa wahały się od około 80 procent dla dzieci w wieku szkolnym do około 60 procent dla dorosłej kohorty. Do tej pory zebrano dane około 14 000 osób. W przypadku badań zwłok przeprowadzono lokalny system informacyjny w 1978 r.

Najnowsze zdjęcia w galerii tibiatoools:

331#zaburzenia somatyczne , #zaburzenie afektywne dwubiegunowe , #tibia windbot , #zakrzepica leczenie , #olx radziejów , #zakrzepica żył objawy , #xenobot crack , #olx węgrów , #olx bystrzyca kłodzka , #zapalenie okostnej objawy ,