seksuolodzy białystok forum cd

Przeciwciała przeciw utajonemu antygenowi jądrowemu mierzono za pomocą immunofluorescencji na linii komórkowej BCP-1, jak opisano wcześniej, 9,11 z wyjątkiem tego, że do wstępnego skriningu zastosowano rozcieńczenie surowicy 1:50. Ukryte białko jądrowe kodowane przez otwartą ramkę odczytu HHV-8 73 jest głównym składnikiem ukrytego antygenu jądrowego 16, a przeciwciała wobec rekombinowanego karboksykońcowego fragmentu tego białka 16 zostały zmierzone za pomocą testu immunoenzymatycznego (ELISA). Mierzono również przeciwciała wobec rekombinowanego białka cyklu litycznego , kodowanego przez otwartą ramkę odczytu 65 i związanego z wirusowym kapsydem 11 i antygenu kontrolnego (rekombinowane białko reduktazy dihydrofolianowej, partner fuzyjny dwóch rekombinowanych białek HHV-8). 11,16 W teście ELISA próbki surowicy rozcieńczono 1: 100 i test przeprowadzono jak opisano wcześniej Przeciwciała przeciw litycznym strukturalnym antygenom HHV-8 mierzono również za pomocą testu immunofluorescencyjnego z linią komórek B (ISI-1), która zawiera HHV-8 w nieobecności DNA EBV i ustalono w kwietniu 1996 r. Z pierwotnego chłoniaka wysiękowego związanego z zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS). Dziesięć milionów komórek inkubowano z 3 mM maślanu w 20 ml pożywki RPMI 1640 uzupełnionej 20% inaktywowaną termicznie surowicą płodową i antybiotykami przez 48 godzin. Komórki odwirowano przy 4000 x g dwukrotnie przez 10 minut, powstały osad delikatnie zawieszono w roztworze soli buforowanym fosforanem przy końcowej gęstości 100 000 komórek w 2 ul, i kropelki umieszczono na szkiełkach. Preparaty wysuszono na powietrzu i utrwalono w acetonie w 5 ° C przez 15 minut. Do testu immunofluorescencyjnego, surowicę rozcieńczoną w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (rozcieńczenie, 1:10 do 1: 500) inkubowano z rozmazami komórek przez 30 minut, płukano trzy razy roztworem soli fizjologicznej buforowanym fosforanem i barwiono myszą skoniugowaną z izotiocyjanianem fluoresceiny anty-ludzkie IgG w rozcieńczeniu 1: 100 z niebieskim barwnikiem Evan a (Sanofi Diagnostics Pasteur, Paryż). Rozmachy zostały zbadane niezależnie przez dwie osoby, które nie znały badanych. Surowicę od pacjentów z mięsakiem Kaposiego i surowicą od pacjenta z AIDS i pierwotnym chłoniakiem wysiękowym, których komórki użyto do ustalenia linii komórkowej ISI-1 zastosowano jako kontrole pozytywne. Kontrole pozytywne nie wybarwiały jąder z linii komórek T (MOLT4) bez genomów HHV-8 lub EBV lub komórek Hep2, linii komórkowej ludzkiego raka naskórkowego stosowanej do wykrywania autoprzeciwciał przeciwjądrowych (dane nie przedstawione). Surowicę od zdrowych dawców krwi zastosowano jako kontrolę negatywną.
Wyniki
Ryc. 1. Rycina 1. Wyniki histopatologiczne w węzłach chłonnych szyjki macicy i masie szyjnej. Panel A pokazuje intensywny podskórny guzkowaty przerost limfoidalny (hematoksylina i eozyna, × 25). Panel B pokazuje hipokomórkowy ośrodek rozrodczy otoczony przez zaznaczoną parakortową limfoidalną i naczyniową hiperplazję (hematoksylina i eozyna, x100). Panel C (hematoksylina i eozyna, x 100) i panel D (hematoksylina i eozyna, x 200) pokazują mięsaka Kaposiego z proliferacją długich wrzecionowatych komórek związanych z podobnymi do szczeliny naczyniami krwionośnymi i komórkami zapalnymi.
Architektura szyjnego węzła chłonnego była nadal rozpoznawalna
[podobne: cefepim, busulfan, alprazolam ]
[podobne: zespół lyncha, zespół mielodysplastyczny, zespół pradera williego ]