Stowarzyszenie mutacji w genie Apolipoproteiny B z hipercholesterolemią i ryzykiem choroby niedokrwiennej serca ad 5

Wartości te były podobne do tych odnotowanych u nosicieli zidentyfikowanych wśród pacjentów z umiarkowaną hipercholesterolemią ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Austrii, 28 jednak niższą niż wartość 116 mg na decylitr (3 mmol na litr) dla obu zmiennych zgłoszonych wcześniej, które były zmierzono u 135 nosicieli zidentyfikowanych głównie wśród pacjentów z hipercholesterolemią z ośmiu krajów13. To stwierdzenie jest zgodne z dalszymi wynikami naszych badań, które sugerują, że wpływ tej mutacji na poziomy cholesterolu był zawyżony u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i rodzinną hipercholesterolemią – najprawdopodobniej odzwierciedlając fakt, że wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca, a także jednym z klinicznych kryteriów stosowanych w diagnostyce rodzinnej hipercholesterolemii. Tak więc, w wyniku projektu badania, nosiciele zidentyfikowani w grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i rodzinną hipercholesterolemią mogą mieć wyższe poziomy cholesterolu niż nośniki zidentyfikowane w populacji ogólnej. Stwierdziliśmy również, że ryzyko choroby niedokrwiennej serca u nosicieli Arg3500Gln było siedmiokrotnie większe niż u osób w populacji ogólnej jako całości. To stwierdzenie zostało potwierdzone przez stwierdzenie znacznie zwiększonego ryzyka choroby niedokrwiennej serca u nosicieli Arg3500Gln (iloraz szans, 13), kiedy porównano częstości tej mutacji u osób z chorobą niedokrwienną serca i bez tej w próbce ogólnej populacji . Ponadto, nosiciele mieli zwiększone ryzyko choroby tętnic obwodowych (iloraz szans, 10) i nadciśnienia (iloraz szans, 10), gdy porównywano nosicielki i nie-nosicieli w populacji ogólnej. Możliwym wyjaśnieniem zwiększonego ryzyka nadciśnienia u nosicieli może być obecność rozległej miażdżycy.
Arg3531Cys
Mutacja Arg3531Cys została wcześniej zidentyfikowana u ośmiu osobników, 8,14,15 z nich sześć miało hipercholesterolemię. Jednak wszystkich ośmiu nosicieli zidentyfikowano zarówno wśród pacjentów z hiperlipidemią, którzy brali udział w poradniach lipidowych8,15, jak i pacjentów z chorobą wieńcową 14; dlatego obecność hiperlipidemii może być konsekwencją projektu badania. Na poparcie tej tezy jest fakt, że w dwóch badaniach brakowało prostej kosegregacji tej mutacji z hipercholesterolemią8,15; żadne dane rodzinne nie były dostępne w trzecim badaniu.14 Jeden pacjent w naszym badaniu, który miał chorobę niedokrwienną serca i mutację Arg3531Cys, 77-letni mężczyzna, był jedynym z ośmiu nosicieli, którzy również mieli hipercholesterolemię. Nie miał rodzinnej historii ani hipercholesterolemii ani przedwczesnej choroby niedokrwiennej serca. Dlatego wydaje się prawdopodobne, że ten pacjent mógł mieć inną przyczynę hipercholesterolemii. Podsumowując, brak prostej koseregacji w rodzinach, brak wywiadu rodzinnego u naszego pacjenta z chorobą wieńcową oraz całkowity brak hipercholesterolemii u wszystkich nosicieli w populacji ogólnej w naszym badaniu sugerują, że ta mutacja nie jest wystarczająca do spowodowania hipercholesterolemia.
Chociaż poprzednie badanie sugerowało nadreprezentację mutacji Arg3531Cys u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w porównaniu ze zdrowymi kontrolami, 15 nasze wyniki sugerują, że ta mutacja, zgodnie z brakiem związku z hipercholesterolemią, również nie jest związana ze zwiększoną ryzyko choroby niedokrwiennej serca
[przypisy: dronedaron, wdrożenia magento, Corsodyl ]
[hasła pokrewne: zespół lyncha, zespół mielodysplastyczny, zespół pradera williego ]