Tyrozynemia dziedziczna typu 1. Dowody na heterogeniczność molekularną i identyfikację mutacji przyczynowej u pacjenta z Kanady Francuskiej.

Twierdzenie o dziedzicznej tyrozynemii typu (HT1) jest zaburzeniem metabolicznym spowodowanym niedoborem hydrolazy fumaryloacetooctanowej (FAH). Stosując cDNA FAH o pełnej długości i specyficzne przeciwciała, badaliśmy próbki wątroby od siedmiu niepowiązanych pacjentów HT1 (sześciu z francuskiego Kanady i jednego ze skandynawskiego pochodzenia). Ekspresję FAH w wątrobach tych osobników analizowano na kilku poziomach molekularnych, w tym mRNA, immunoreaktywnym materiale (IRM) i aktywności enzymatycznej. W testach tych wyróżniono cztery fenotypowe warianty: (i) obecność mRNA FAH bez jakiegokolwiek IRM lub aktywności enzymatycznej, (ii) obniżony mRNA FAH, IRM i aktywność enzymatyczną, (iii) umiarkowanie obniżony mRNA FAH i IRM przy znacznie zmniejszonej aktywności enzymatycznej i (iv) niewykrywalny mRNA FAH, IRM i aktywność enzymatyczną. Te różne fenotypy molekularne sugerują, że to zaburzenie może być spowodowane przez różne mutacje FAH. Co ciekawe, nie znaleźliśmy wyraźnego związku pomiędzy fenotypami klinicznymi i molekularnymi, z wyjątkiem tego, że pacjenci z brakiem IRM i aktywności enzymatycznej mają zwykle wyższy poziom alfa-fetoproteiny w surowicy i wcześniejszy kliniczny początek. W celu dalszej analizy podstawy molekularnej HT1, cDNA FAH pacjenta oznaczonego jako wariant A amplifikowano i zsekwencjonowano. Stwierdzono transwersję A-to-T, która zastępuje asparaginę 16 izoleucyną (N16I). Ten pacjent był heterozygotyczny, jak pokazano przez bezpośrednie sekwencjonowanie zamplifikowanego regionu i hybrydyzację z sondami oligonukleotydowymi specyficznymi dla allelu. Allel N16I pochodzi od ojca, a drugi allel nie ulega ekspresji w wątrobie w probandzie. Komórki CV-1 transfekowane zmutowanym cDNA wytwarzały mRNA FAH, ale nie wykazywały aktywności białka ani hydrolitycznej, jak przewidywano na podstawie fenotypu A pacjenta. Jest to pierwsza demonstracja niejednorodności w ekspresji FAH na poziomie białka, mRNA i aktywności enzymatycznej w wątrobach pacjentów z HT1 i jest pierwszą identyfikacją mutacji przyczynowej w tej chorobie.
[hasła pokrewne: windbot skrypty, zakrzepica leczenie, olx bystrzyca kłodzka ]